Otázky a odpovědi

O vaši nemovitost se postaráme jako o vlastní. Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

Otázky ke správě

Komu nahlásit změnu počtu osob v bytě?

Správci a vedení SVJ.

Úmrtí vlastníka bytu - co mám dělat?

Nahlásit tuto skutečnost vedení SVJ a správci, který Vám dá další informace jak postupovat.

Kdy je vyúčtování?

Vyúčtování se zpravidla zpracovává nejpozději do konce dubna.

Chci začít platit přes SIPO - co mám dělat?

Nahlásit správci Vaše spojovací číslo SIPA.

Ostatní otázky

Co mám dělat když koupím byt v SVJ?

Nahlásit vlastnictví vedení SVJ a správci. Přitom uvést, kdy ke koupi došlo, kolik bude osob v bytě, jakým způsobem budou prováděny platby (převod nebo SIPO), kontaktní informace.

Musím hlásit opravy v bytě?

Pokud se jedná o opravy většího charakteru (stavební úpravy atd.) máte povinnost tuto skutečnost nahlásit vedení SVJ popřípadě správci.

Co udělat, když chci změnit výši záloh?

Informovat správce, který Vám vystaví nový evidenční list s požadovanou změnou záloh.

Co s evidenčním listem?

Podepsaný evidenční list vraťte vedení SVJ nebo správci.

Kdo mi vystaví bezdlužnost?

Vedení SVJ, ale zpravidla prostřednictvím správce.

Jak postupovat v případě havárie v domě?

Pokud možno co nejrychleji zamezit vzniku škod (zastavit přívod vody atd.) a kontaktovat havarijní službu. Následně informovat vedení SVJ a správce.